DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Dịch vụ In-house training ( đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu) của BrainMark cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng học tập và phát triển của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoạt động. Một số chương trình tiêu biểu

Dự án

Những khách hàng tiêu biểu của BrainMark

BrainMark Consulting & Training

"Chúng tôi cam kết tư vấn ứng dụng và đào tạo thực tiễn dẫn đầu Việt Nam"
- Tiến sĩ John Martino, Chủ tịch Danh dự -

Khách hàng và Đối tác nói về chúng tôi

Loading...