BrainMark > Dịch vụ đào tạo > ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC PHẨM

ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC PHẨM

Nhóm khóa học chuyên ngành Dược phẩm

Dịch vụ In-house training (đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu) của BrainMark Consulting & Training cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng học tập và phát triển của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoạt động. Với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm của chương trình huấn luyện, đội ngũ giảng viên của BrainMark sẽ khảo sát và xây dựng các chương trình huấn luyện doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển những kiến thức cũng như kỹ năng riêng biệt theo yêu cầu của từng ngành nghề và phù hợp với mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC PHẨM

  1. Nâng cao kỹ năng trình dược hiệu quả cho đội ngũ trình dược viên.
  2. Kỹ năng bán hàng & Chăm sóc khách hàng dành cho đội ngũ Trình dược viên.
  3. Giải pháp truyền thông xây dựng dựng nhãn hàng Dược hiệu quả.
  4. Phương pháp lập kế hoạch Marketing cho Doanh nghiệp Dược.
  5. Coaching trình dược viên hiệu quả dành cho cấp quản lý bán hàng.
  6. Giải pháp xây dựng thương hiệu dành cho Doanh nghiệp dược phẩm.
  7. PR công cụ hiệu quả trong xây dựng thương hiệu Dược PR.
  8. Giải pháp Trade Marketing dành cho Doanh nghiệp Dược.
  9. Kỹ năng quản lý kinh doanh dành cho cấp quản lý bán hàng Dược.
  10. Xây dựng và phát triển hệ thống phấn phối Dược phẩm.

Thông tin liên hệ:

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

Loading...