BrainMark > Dịch vụ đào tạo > ĐÀO TẠO BÁN HÀNG

ĐÀO TẠO BÁN HÀNG

Nhóm khóa học Bán hàng, phân phối và chăm sóc khách hàng

Dịch vụ In-house training (đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu) của BrainMark Consulting & Training cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng học tập và phát triển của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoạt động. Với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm của chương trình huấn luyện, đội ngũ giảng viên của BrainMark sẽ khảo sát và xây dựng các chương trình huấn luyện doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển những kiến thức cũng như kỹ năng riêng biệt theo yêu cầu của từng ngành nghề và phù hợp với mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO BÁN HÀNG

  1. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
  2. Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp.
  3. Kỹ năng trình bày sản phẩm thuyết phục.
  4. Kỹ thuật kết thúc bán hàng thành công.
  5. Xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp.
  6. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.
  7. Phương pháp xây dựng & phát triển hệ thống kênh phân phối.
  8. Kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
  9. Đại sứ thương hiệu.
  10. Kỹ năng huấn luyện đội ngũ bán hàng.

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

Loading...