BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Văn hóa Doanh nghiệp

Tư vấn Văn hóa Doanh nghiệp

Tư vấn

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) chính là “phần hồn của doanh nghiệp”, sẽ trường tồn theo thời gian, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của Văn hóa doanh nghiệp:

 • Là yếu tố chi phối hầu hết mọi tư duy, tinh thần, đạo đức của doanh nghiệp.
 • Văn hoá chi phí những thái độ, hành vi của toàn thể cán bộ, nân viên công ty.
 • Doanh nghiệp không có văn hóa rõ ràng giống như một con người không có định hướng cuộc đời.
 • Các công ty phát triển lớn mạnh đều có văn hóa doanh nghiệp vững chắc.
 • Doanh nghiệp có văn hoá sẽ có những quy tắc đạo đức để nói chuyện với thế giới bên ngoài

 

Trong thời gian qua BrainMark đã tư vấn Văn hoá doanh nghiệp cho rất nhiều các tập đoàn, các công ty trong đó thực hiện đầy đủ về quy trình xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn về Văn hoá doanh nghiệp của BrainMark:

 • Khảo sát hiện trạng ứng dụng văn hoá doanh nghiệp
 • Soạn lập Hệ tư tưởng Tập đoàn, Công ty
 • Soạn lập Sổ tay Văn hoá cho toàn cộng ty
 • Thiết kế Sổ tay Văn hoá theo hướng ứng dụng
 • Thực hiện Video các phần nội dung văn hoá giao tiếp.
 • Thực hiện Huấn luyện văn hoá cho tất cả CBNV toàn công ty.
 • Lập kế hoạch Truyền thông Văn hoá
 • Đánh giá ứng dụng văn hoá doanh nghiệp của các phòng ban

 

Để duy trì văn hóa doanh nghiệp cần phải có hệ thống thưởng phạt rõ ràng và thông qua các hoạt động lập lại thường xuyên tạo nên thói quen hành xử về lâu dài trong doanh nghiệp.

Để kiểm soát văn hóa doanh nghiệp phải có những hoạt động kiểm tra, đánh giá lại để điều chỉnh, định hướng đúng mục tiêu và những quy trình tuyển dụng rõ ràng để sàng lọc các giá trị nhân sự mới phải phù hợp với doanh nghiệp.

 

 

Với tư cách là đơn vị đi đầu, đã tư vấn thành công và hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong  nước, BrainMark tin tưởng có thể tư vấn và hỗ trợ thành công việc triển khai tư vấn Văn hóa doanh nghiệp một cách khoa học và đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

———————————————

BrainMark Consulting & Training

Lầu 4, 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Tel: 028 3862 0066 | Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Loading...